Theatr Soar

 • About
  BILINGUAL DESCRIPTION. Cymraeg/English Description/Disgrifiad: CYMRAEG: Mae Theatr Soar yn Theatr ddwyieithog, gymunedol ym Merthyr Tudful. Hwn yw'r datblygiad cyntaf o'i fath yn yr ardal, ond un sydd eisioes wedi sbarduno nifer o brosiectau cyffrous eraill. Mae ganddym ystafelloedd ar gael ar gyfer cael eu llogi, sy'n cynnwys Neuadd, Ystafell Ieuenctid, Ystafell Fach,Awditoriwm, Stiwdio Dawns, a Ystafelloedd Cerdd. // ENGLISH: Theatr Soar is a bilingual community theatre which is at the forefront in Merthyr Tydfil. This is the first development of its kind in the area, but one which has already sparked a number of other exciting projects. We have faciilities available for hire which include a Hall, Youth Room, Small Room, Auditorium, Dance Studio & Music Rooms
 • Address
  Canolfan Soar
  Pontmorlais
  Merthyr tudful
  CF47 8UB

Members of Mandy who have worked for Theatr Soar